XS
SM
MD
LG
XL
SHOPLINE

ข้อมูลสนับสนุน FAQ

สิ่งที่คุณสนใจ

SHOPLINE 新手問答

การชำระเงิน / โลจิสติกส์

SHOPLINE สนับสนุนบริการการชำระเงินและโลจิสติกส์อะไรบ้าง มีรูปแบบการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าประเภทใดที่ฉันสามารถมีให้ลูกค้า

SHOPLINE มีหลายรูปแบบการชำระเงินให้เลือก รวมทั้ง PayPal และการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างตามแผนงานที่เลือก กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าการกำหนดราคา

SHOPLINE มีบริการหลายประการ ซึ่งบางส่วนเป็นที่นิยมใช้กันในไต้หวัน ฮ่องกงและประเทศ/เมืองอื่นๆ ของเอเชีย นอกจากนี้ ร้านค้ายังสามารถเพิ่มหรือลบวิธีการจัดส่งสินค้าในแผงควบคุมผู้ดูแลระบบ หรือคุณยังสามารถเพิ่มวิธีการจัดส่งที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าการกำหนดราคา

ใช่ คุณสามารถเพิ่มหรือลบรูปแบบการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าที่มีอยู่ในแบ็กเอนด์ รวมถึงการกำหนดค่าส่งและการคำนวณต้นทุนการจัดส่ง

มีคำถามหรือ
กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 10AM - 7PM

บริการลูกค้าออนไลน์
ป้อนข้อความในช่องล่างขวาเพื่อสอบถามทีมงานบริการลูกค้าออนไลน์