XS
SM
MD
LG
XL

SHOPLINE เงื่อนไข

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

Starling Labs Limited (ต่อไปจะเรียกว่า "Starling Labs" หรือ"เรา") เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินงานของ (i) SHOPLINE แอพพลิเคชั่นอุปกรณ์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม App Store และ (ii) shoplineapp.com เว็บไซต์ ("เว็บไซต์") (SHOPLINE และเว็บไซต์และเว็บอื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ( "เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") ล้วนเรียกว่า "SHOPLINE ") SHOPLINE และเว็บไซต์ให้บริการด้านการซื้อขาย การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและบริการที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกในการซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มสมบูรณ์แบบทางอินเทอร์เน็ต ("บริการ") Starling Labs ได้จดทะเบียนที่ฮ่องกง(หมายเลขทะเบียนบริษัท1925394 และสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่อาคาร 9B Amtel 148 ถนน Des Voeux เซ็นทรัล ฮ่องกง

ขอบเขตและข้อตกลง

ก่อนที่คุณสมัครเป็นสมาชิกของ SHOPLINE โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SHOPLINE ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เราขอแนะนำเข้าไปอ่านข้อมูลดังกล่าวด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นข้อตกลง ("ข้อตกลง") ระหว่างคุณกับ Starling Labs ในการใช้ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่หรือพร้อมใช้งานที่ SHOPLINE ข้อตกลงนี้บังคับใช้กับผู้เข้าชมหรือสมาชิกที่ชำระเงินที่ใช้งานทั้งหมดของ SHOPLINE ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอาจได้รับอัพเดทเป็นครั้งคราวโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ถ้าเห็นด้วย คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่เพื่อใช้บริการดังกล่าว ดังนั้น คุณอาจต้องทบทวนรายการต่อไปเป็นประจำเพื่อทำความเข้าใจกฎล่าสุด เมื่อได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว คุณยินยอมกับข้อตกลงผู้ใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในเมื่อคุณใช้บริการบน SHOPLINE ข้อตกลงในโดเมนและโดเมนย่อยของเราจะปรากฏที่ส่วนท้ายของทุกเว็บไซต์

คุณมีหน้าที่ในการเตรียมสิ่งที่จำเป็นเพื่อการเข้าถึง SHOPLINE และการทำให้บุคคลที่เข้าถึง SHOPLINE ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตนั้นทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

สิทธิของสมาชิก

บริการของ SHOPLINE จะพร้อมใช้งานเฉพาะและสามารถใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ทำสัญญาที่มีผลต่อกฎหมายได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณมีการแถลงและรับประกันว่าข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณเสนอถูกต้องและเป็นความจริง Starling Labs อาจปฏิเสธให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดเข้าถึงหรือใช้งาน SHOPLINE และเปลี่ยนเกณฑ์ได้ตลอดเวลาโดยใช้ดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว ข้อกำหนดนี้ถือเป็นโมฆะในกรณีที่มีกฎหมายห้ามและสิทธิในการเข้าถึง SHOPLINE ถูกเพิกถอนในเขตอำนาจศาล บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะต้องใช้บริการของ SHOPLINE โดยอยู่กับผู้ปกครองและภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปี ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใหญ่ถือเป็นผู้ใช้ที่ต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่ว่าในเวลาใด บุคคลใดต่างไม่ควรมีมากกว่าหนึ่งบัญชี SHOPLINE มีสิทธิที่จะบังคับให้บุคคลหนึ่งมีเพียงบัญชีเดียวเมื่อเห็นความจำเป็นเพื่อป้องกันผู้ใช้จากการฉ้อโกงหรือความเสี่ยงของการฉ้อโกง

การลงทะเบียนบัญชีจะต้องทำขึ้นโดยบุคคลประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกเท่านั้น ห้ามลงทะเบียนในชื่อจริงหรือนามแฝงของบุคคลที่นอกเหนือผู้ลงทะเบียน การกระทำนี้ถือเป็นการฉ้อโกงและอาจก่อให้เกิดการฟ้องคดีอาญาและความเสียหายอย่างหนัก ซึ่ง Starling Labs จะมีการฟ้องร้องความผิดการฉ้อโกงภายใต้ขอบเขตทางกฎหมาย คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการออนไลน์กับเนื้อหาที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของ SHOPLINE ดังระบุไว้ในข้อตกลงนี้และเอกสารนโยบายของ SHOPLINE ที่ระบุไว้ด้านล่าง (ใช้กับกิจกรรมของคุณหรือการใช้งานบน SHOPLINE) รวมถึงกฎระเบียบ นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานอื่นที่ Starling Labs อาจมีการเผยแพร่เป็นครั้งคราวบน SHOPLINE ซึ่งถูกรวมไว้การอ้างอิงและอัพเดทโดย Starling Labs เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ส่วนบริการบางอย่างบน SHOPLINE อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวจากเรา การใช้บริการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวที่รวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิง

การรักษาความปลอดภัยของบัญชี คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อกิจกรรม ภาระหน้าที่และความเสียหายที่เกิดจากการรักษารหัสผ่านล้มเหลว คุณตกลงจะแจ้งให้เราทราบทันทีถึงการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย คุณยินยอมว่าเราไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษารหัสผ่านล้มเหลว คุณยินยอมจะไม่นำชื่อผู้ใช้พร้อมรหัสผ่านของคุณให้กับบุคคลอื่นยกเว้น Starling Labs โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากStarling Labs คุณจะต้องอัพเดทและรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้ถูกต้องตลอดเวลา รวมถึงที่อยู่อีเมล์ที่ถูกต้อง คุณจะต้องให้และรักษาข้อมูลส่วนตัวที่แท้จริง เช่น หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล์ที่ถูกต้อง เพื่อนำเสนอและรับสินค้าบน SHOPLINE

ห้ามโอนหรือขายบัญชีและIDผู้ใช้ของคุณบน SHOPLINE ให้บุคคลอื่น

การใช้ SHOPLINE

ในขณะที่ใช้ SHOPLINE และ/หรือเว็บไซต์และบริการด้านการสื่อสาร (ดังระบุไว้ใน clause.11.3 ด้านล่าง) คุณจะไม่

โพสต์เนื้อหาหรือรายการภายใต้หมวดหมู่หรือขอบเขตที่ไม่เหมาะสมบน SHOPLINE หรือเว็บไซต์ของเรา
ละเมิดกฎหมาย สิทธิของบุคคลที่สามหรือนโยบายของเรา เช่น นโยบายการห้ามและรายการจำกัด (ตามที่กำหนดไว้และรายละเอียดดังระบุในส่วนที่ [] ด้านล่าง)
uใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา ในกรณีที่คุณไม่สามารถทำสัญญาผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือมีอายุต่ำกว่า18ปี หรือถูกระงับใช้บริการ SHOPLINE หรือควบคุมราคาของสินค้าหรือเข้าแทรกแซงรายการของผู้ใช้รายอื่น
หลีกเลี่ยงหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าธรรมเนียม ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินหรือค้างชำระค่าธรรมเนียมของเรา
โพสต์เนื้อหาเพื่อใส่ร้าย หรือข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ใช้อื่น
เผยแพร่หรือโพสต์ข่าวขยะ จดหมายลูกโซ่หรือรายการพีระมิด
เผยแพร่ไวรัส เวิร์มหรือเทคโนโลยีอื่นผ่าน SHOPLINE ซึ่งอาจเป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหายกับผลประโยชน์ของ SHOPLINE และเว็บไซต์ รวมถึงผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ใช้ SHOPLINE รายอื่น
ทำลายชื่อเสียง ข่มเหง ข่มขู่ ย่องตาม หรือคุกคามผู้อื่น หรือละเมิดสิทธิทางกฎหมาย (เช่น สิทธิของความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ข่าว) ของผู้อื่น
โฆษณาหรือการเสนอซื้อขายสินค้าหรือบริการใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ยกเว้นบริการด้านการสื่อสารจะอนุญาตให้มีข้อความดังกล่าว
ดาวน์โหลดไฟล์ที่โพสต์โดยผู้ใช้รายอื่น ซึ่งเป็นบริการด้านการสื่อสารที่คุณรู้หรือควรรู้ว่าเป็นการเผยแพร่ที่ผิดกฎหมาย
จำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้รายอื่นในการใช้และรับบริการด้านการสื่อสาร
ละเมิดจรรยาบรรณหรือแนวทางอื่นที่อาจใช้กับบริการด้านการสื่อสาร
คัดลอก แก้ไขและ/หรือเผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์และโดเมนย่อย รวมถึงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของเรา
เก็บรวบรวมข้อมูลใดที่เกี่ยวกับผู้ใช้ (ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นอย่างอื่น) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

ในกรณีที่ไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหา เราอาจจำกัดระงับ หรืองดการให้บริการและบัญชีผู้ใช้ ห้ามการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราพร้อมเนื้อหาด้วย เลื่อนหรือลบเนื้อหาที่ฝากไว้ หรือใช้วิธีทางเทคนิคและทางกฎหมายเพื่อให้ผู้ใช้ออกจาก SHOPLINE ถ้าเราเห็นว่าผู้ใช้ดังกล่าวจะสร้างปัญหาหรือก่อให้เกิดพันธกรรม หรือละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือมีการกระทำที่ผิดต่อเอกสารหรือเนื้อหาของนโยบายเรา นอกจากนี้ เราระงับหรือปิดบัญชีของผู้ใช้ที่อาจจะละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามอีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีที่ยังไม่ได้ยืนยันหรือบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

เราไม่มีภาระผูกพันในการเฝ้าระวังบริการบน SHOPLINE อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์และลบเนื้อหาใดตามดุลยพินิจของเราเอง ในกรณีที่เชื่อว่าคุณมีการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ห้ามการเข้าถึง SHOPLINE โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลกับแอพพลิเคชั่นที่ SHOPLINE เสนอต่อคุณ ซึ่งออกแบบเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต คุณยอมรับว่าข้อกำหนดเหล่านี้บังคับใช้ระหว่างคุณกับ SHOPLINE เท่านั้น ไม่รวมกับแพลตฟอร์มที่เผยแพร่แอพพลิเคชั่น การใช้แอพฯของ SHOPLINE ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการในปัจจุบันของแพลตฟอร์มที่เผยแพร่แอพฯ นั้น

SHOPLINE ซึ่งไม่ใช่แพลตฟอร์มเผยแพร่ มีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับแอพฯ กับบริการของเราพร้อมเนื้อหาที่มีอยู่ คุณยอมรับว่าแพลตฟอร์มที่เผยแพร่แอพฯ จะไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการด้านการบำรุงรักษาและการสนับสนุนเกี่ยวกับแอพฯ ของเรา ทางแพลตฟอร์มที่เผยแพร่แอพฯ จะไม่มีภาระผูกพันในการรับประกันเกี่ยวกับแอพฯ ของเราภายในขอบเขตกว้างสุดตามกฎหมายที่บังคับใช้

คุณเห็นด้วยว่า SHOPLINE ซึ่งไม่ใช่แพลตฟอร์มเผยแพร่ มีหน้าที่ในการจัดการข้อเรียกร้องทั้งหมดของคุณหรือบุคคลที่สาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับแอพฯ ของเราหรือความเป็นเจ้าของและ/หรือการใช้แอพฯ ของเรา

คุณเห็นด้วยว่า ภายในขอบเขตตามข้อกำหนดนี้ SHOPLINE ซึ่งไม่ใช่แพลตฟอร์มเผยแพร่ จะต้องรับผิดชอบในการสืบสวน คุ้มครอง แก้ไขและปลดจากภาระหน้าที่สำหรับข้อเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับแอพฯ ของเราหรือความเป็นเจ้าของและการใช้แอพฯ ของเรา

คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงของบุคคลที่สามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในขณะที่ใช้แอพฯ ของเรา (ตัวอย่างเช่น ห้ามละเมิดข้อตกลงการให้บริการข้อมูลแบบไร้สายของคุณในขณะใช้แอพฯ )

การใช้ข้อมูล

คุณยินยอมว่า SHOPLINE อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ระบบ การเข้าถึงเครือข่าย ซอฟต์แวร์อื่นและอุปกรณ์รอบข้างที่ได้ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งอาจเก็บรวบรวมเป็นประจำเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ได้แก่ การบริการลูกค้า การสนับสนุนทางเทคนิค และบริการอื่น (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้อง SHOPLINE อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนหรือให้บริการหรือเทคโนโลยีกับคุณหรือบุคคลที่สามในเมื่อระบบไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

ค่าใช้จ่ายและการต่ออายุ

ในบางครั้ง เราอาจเสนอเงื่อนไขการสมัครใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งค่าสมัครสมาชิกของการใช้งานดังกล่าวอาจไม่เหมือนกัน ค่าสมัครสมาชิกไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่ได้กำหนดอย่างชัดเจนในด้านล่าง

การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ และคุณได้อนุญาตให้เรา (โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ) เรียกเก็บค่าสมัครสมาชิกโดยใช้แหล่งการชำระเงินของคุณที่เราได้บันทึกไว้

การทดลองใช้ฟรี: เราอาจนำเสนอบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของ SHOPLINE ให้ทดลองใช้ฟรีเป็นครั้งคราว ซึ่งจะต้องรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการทดลองใช้ฟรีด้วย ในกรณีดังนี้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น (i) การเปลี่ยนจากการทดลองใช้ฟรีเป็นบริการแบบชำระเงิน (ii) การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการเป็นสมาชิกหรือบริการการสมัครใช้งานต่างๆ หรือ (iii) การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น

นโยบายการสิ้นสุด/การยกเลิก คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเวลาโดยลดเกรดที่แผงควบคุมผู้ดูแลระบบหรืออีเมล์สอบถามได้ที่ support@shoplineapp.com

เมื่อมีการยุติการให้บริการโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม

SHOPLINE จะยุติการให้บริการและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้อีกต่อไป
จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ตามสัดส่วนหรือวิธีอื่น ตั้งแต่วันที่ยุติการให้บริการ ถือว่าครบกำหนดชำระ คุณจะต้องจ่ายยอดค้างชำระทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการของ SHOPLINE
และเว็บไซต์ร้านค้าของคุณจะถูกบังคับให้ออฟไลน์

หากคุณได้ซื้อชื่อโดเมนผ่าน SHOPLINE จะไม่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติหลังยกเลิกโดเมนของคุณ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบเองในการจัดการเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับโดเมนของคุณกับผู้ให้บริการโดเมน ถ้าคุณไม่ได้ชำระค่าสมัครใช้งานตามเวลากำหนด ทาง Starling Labs ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการให้บริการของ SHOPLINE หรือยกเลิกบัญชีของคุณในทุกเวลา ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การฉ้อโกง: ในกรณีที่ไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหา ถ้าเราสงสัย(โดยการตัดสินความผิด การระงับข้อพิพาท การค้ำประกันหรือการมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น)ว่าคุณมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงผ่านเว็บไซต์ของคุณ ทาง SHOPLINE อาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ

หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว Starling Labs ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก SHOPLINE ของคุณทันที สำหรับการยกเลิกสัญญาเนื่องจากว่าคุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 90 วันและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์กับบริการได้อีกต่อไป/p>

SHOPLINE เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง

คุณเข้าใจว่า SHOPLINE เป็นสถานที่แสดงสินค้าสำหรับผู้ขายและสถานที่ค้นหาสินค้าที่สนใจสำหรับผู้ซื้อ Starling Labs และ SHOPLINE ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างกัน และไม่สามารถควบคุมหรือรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าที่โฆษณา รวมถึงความสามารถของผู้ขายในการขายสินค้าของตน ความสามารถของผู้ซื้อในการชำระสินค้า ความจริงหรือความถูกต้องของคำบรรยายสินค้าของผู้ใช้บน SHOPLINE Starling Labs และ SHOPLINE ไม่สามารถรับรองได้ว่า การสื่อสารหรือคำแถลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนั้นในที่สุดจะทำให้ผู้ใช้มีการตัดสินใจซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทาง SHOPLINE หรือไม่

คุณจะไม่เรียกร้องให้ Starling Labs หรือ SHOPLINE รับผิดชอบต่อการสูญเสีย การบาดเจ็บ การเรียกร้อง ความรับผิดหรือความเสียหาย ("การสูญเสีย") ที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่การสูญเสียนั้นเกิดจากเนื้อหา การกระทำหรือการอยู่เฉยของผู้ใช้ หรือคำแถลงกับคำบรรยายที่ผู้ใช้ทำขึ้นผ่านบริการการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ SHOPLINE หรือโพสต์บน SHOPLINE

เราจะไม่โอนหรือรับประกันการโอนกรรมสิทธิ์ที่ถูกกฎหมายของสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ เว้นแต่ผู้ซื้อกับผู้ขายได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ซื้อจะเป็นเจ้าของสินค้าตามกฎหมายในเมื่อได้รับสินค้าจริงจากผู้ขาย เราไม่สามารถรับประกันความต่อเนื่องหรือความปลอดภัยในการเข้าถึงบริการของเรา การดำเนินงานของ SHOPLINE อาจถูกแทรกแซงด้วยปัจจัยหลายด้านที่เราไม่อาจควบคุมได้ ดังนั้น เราจะไม่รวมการรับประกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยปริยาย ทั้งสิ้นภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเงิน ค่าความนิยม ชื่อเสียงหรือความเสียหายพิเศษ หรือเกิดขึ้นโดยทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา คุณจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในการใช้ SHOPLINE ด้วยตนเอง

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้ใช้หนึ่งรายหรือหลายราย Starling Labs และ SHOPLINE (รวมถึงพนักงานของเรา ผู้รับเหมารายย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ต่างพ้นจากการเรียกร้อง ความต้องการและความเสียหาย (ที่เกิดขึ้นจริงและผลสืบเนื่อง) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท ไม่ว่ามีลักษณะเป็นธรรมชาติ เป็นที่รู้จักและไม่รู้จัก เป็นที่สงสัยและไม่เป็นที่สงสัย เปิดเผยและไม่เปิดเผยก็ตาม

เราไม่มีการควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้รายอื่นส่งผ่านระบบของเรา คุณอาจพบข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นที่ไม่พึงปรารถนา เป็นอันตราย ไม่ถูกต้องหรือเป็นการหลอกลวง โปรดใช้ความระมัดระวัง สามัญสำนึกและปฏิบัติการซื้อขายที่ปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ ขอเรียนให้ทราบว่าอาจมีความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับผู้เยาว์หรือผู้กล่าวอ้างที่เป็นเท็จ ทั้งนี้ ในเมื่อใช้เว็บไซต์ ถือว่าคุณได้ยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว ทาง Starling Labs และ SHOPLINE จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นของผู้ใช้บน SHOPLINE

เราพยายามจะอัพเดทเว็บไซต์เป็นประจำและสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลา เราจะใช้ความพยายามพอสมควรเพื่อให้คุณใช้เว็บไซต์ได้เสมอ อย่างไรก็ตาม เราอาจระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือปิดอย่างไม่มีกำหนดในเมื่อจำเป็น เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาใดหรือช่วงเวลาใดด้วยเหตุผลใด

เว็บไซต์และบางบทความบนเว็บไซต์อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังทรัพยากรและธุรกิจต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เราให้การอ้างอิงและความช่วยเหลือเพื่อช่วยระบุและค้นหาแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่อาจสนใจ การอ้างอิงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุน หรือเข้าร่วมกัน หรือเกี่ยวข้องกัน หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน โลโก้ ตราประทับที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือที่เป็นทางการ หรือสัญลักษณ์ที่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในลิงค์ดังกล่าว ความรับผิดของเราในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ได้กำหนดไว้ในคำสงวนสิทธิ์ด้านล่าง

บริการบางอย่างที่มีอยู่บน SHOPLINE อาจมาจากบุคคลที่สาม ในเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ บริการหรือฟังก์ชั่นจากโดเมนเว็บไซต์หรือ SHOPLINE ถือว่าคุณได้รับทราบและยินยอมว่าเราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลที่สามที่ได้ทำสัญญาเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการหรือฟังก์ชั่นให้กับผู้ใช้และลูกค้าของเว็บไซต์

รายการและกิจกรรมที่ต้องห้าม น่าสงสัยและละเมิด

คุณจะต้องรับผิดชอบเพียงแต่ผู้เดียวต่อการกระทำและกิจกรรมบน SHOPLINE รวมถึงดาต้า ข้อความ ข้อมูล ชื่อผู้ใช้ กราฟิก รูปภาพ โปรไฟล์ เสียง วิดีโอ รายการและลิงค์ (ล้วนเรียกว่า"เนื้อหา") ที่คุณนำส่ง โพสต์ และแสดงบน SHOPLINE

###### เนื้อหาและการใช้ SHOPLINE ของคุณจะไม่

เป็นเท็จ ผิดเพี้ยนหรือทำให้เข้าใจผิด
เป็นการฉ้อโกงหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย สินค้าปลอมหรือของที่ถูกขโมย การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางธุรกิจ กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์รูปถ่ายหรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม การละเมิดข้อตกลงนี้ นโยบายของเว็บไซต์หรือกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การควบคุมการส่งออก การต่อต้านการกดกันแบ่งแยก หรือโฆษณาเท็จ)
มีรายการที่ถูกระบุเป็นวัตถุอันตรายไว้ในข้อบัญญัติความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคของฮ่องกง ซึ่งทำให้ถูกเรียกกลับ มีรายการเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท การหมิ่นประมาททางการค้า การคุกคาม การข่มขู่ การแอบอ้างหรือการขู่บุคคลใด (รวมทั้งพนักงาน SHOPLINE และ Starling Labs หรือผู้ใช้รายอื่น) หรือการแถลงข้อความเป็นเท็จหรือการใส่ความในความสัมพันธ์กับบุคคลใดโดยตัวอย่างเช่นการใช้ที่อยู่อีเมล์หรือชื่อเล่นที่คล้ายกัน การสร้างบัญชีเท็จ หรือวิธีการอื่นหรืออุปกรณ์ลามก หรือมีสื่อลามกเด็ก
มีหรือส่งรหัสใดที่อาจทำลายจนเกิดความเสียหาย การรบกวนที่เป็นอันตราย การแอบขัดขวางหรือการบุกรุกระบบ ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ
โพสต์รูปภาพที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ
ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงหรือเจาะเข้าเว็บไซต์หรือ SHOPLINE ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์อื่นหรือสร้างแอพพลิเคชั่นอื่นบนอุปกรณ์เคลื่อนเพื่อทำให้เข้าใจผิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับ SHOPLINE หรือ Starling Labs
สร้างความรับผิดให้กับ Starling Labs หรือทำให้ Starling Labs เกิดการสูญเสีย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ทางบริการจาก LSPs ของ Starling Labs หรือผู้ให้บริการรายอื่น หรือสร้างลิงค์โดยตรงหรือโดยอ้อม อ้างอิงหรือประกอบด้วยคำบรรยายสินค้าหรือบริการต้องห้ามภายใต้ข้อตกลงนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายอื่นบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุณต้องไม่นำเสนอรายการใดบน SHOPLINE (หรือทำการซื้อขายที่เริ่มต้นจากการใช้บริการ SHOPLINE) ที่อาจทำให้ Starling Labs ละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎข้อบังคับ กฎระเบียบหรือข้อกำหนดใด หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

Starling Labs ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาที่ผู้ใช้โพสต์ลงใน SHOPLINE ซึ่งเป็นเนื้อหาประเภทดังระบุไว้ในข้อ7.2.1-7.2.12 ข้างต้นหรือเป็นเนื้อหาที่ไม่สมควรโพสต์บน SHOPLINE ตามดุลยพินิจของ Starling Labs

เนื้อหา

เราจะไม่มีกรรมสิทธิ์ของสิ่งที่คุณเสนอให้เรา (รวมถึงฟีดแบ็คและคำแนะนำ) หรือจะไม่โพสต์ อัพโหลด ป้อนเข้าหรือเสนอไปยัง Starling Labs ผ่านแพลตฟอร์ม SHOPLINE หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (ล้วนเรียกว่า"สิ่งที่นำเสนอ") อย่างไรก็ตาม สำหรับการโพสต์ อัพโหลด ป้อนเข้า ส่งหรือเสนอสิ่งที่คุณนำเสนอ คุณจะต้องมอบใบอนุญาตให้เฉพาะ Starling Labs รวมถึงบริษัทในเครือกับผู้ได้รับอนุญาตของ Starling Labs เพื่อให้ Starling Labs และ SHOPLINE ใช้สิ่งที่คุณนำเสนอในการเชื่อมต่อกับการดำเนินงานของธุรกิจอินเทอร์เน็ต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการคัดลอก การแจกจ่าย การส่งต่อ การเปิดเผยต่อสาธารณะ การแสดงต่อสาธารณะ การทำสำเนา การแก้ไข การแปลและการดัดแปลงสิ่งที่คุณนำเสนอ และการเผยแพร่ชื่อคุณในสิ่งที่คุณนำเสนอ คุณอนุญาตให้ Starling Labs มีสิทธิที่มีลักษณะไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, ทั่วโลก, ถาวร, ยกเลิกไม่ได้, ปลอดค่าลิขสิทธิ์, การอนุญาตช่วง(ผ่านหลายระดับชั้น) ในการใช้ลิขสิทธิ์ สิทธิการเผยแพร่และสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีอยู่ในสิ่งที่คุณสำเสนอให้ Starling Labs ผ่าน SHOPLINE

ในการเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายผ่าน SHOPLINE คุณอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงที่อยู่อีเมล์และข้อมูลการจัดส่งจากผู้ใช้รายอื่นของ SHOPLINE ซึ่งถูกนำมาใช้ในการซื้อขายหรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ SHOPLINE เท่านั้น ยกเว้นได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ใช้รายนั้น คุณได้รับทราบว่า Starling Labs ไม่อนุญาตให้คุณใช้ข้อมูลดังกล่าวในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์หรือโฆษณาโดยตรงหรือโดยอ้อม คุณไม่ได้รับมอบหมายหรืออนุญาตให้เพิ่มผู้ใช้ SHOPLINE ลงในรายชื่ออีเมล์หรือทางไปรษณีย์ของคุณ โดยไม่มีข้อจำกัดในข้อความดังกล่าวและโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ใช้ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราไม่มีการจ่ายค่าชดเชยที่เกี่ยวกับการใช้สิ่งที่คุณนำเสนอดังระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เราไม่มีภาระผูกพันที่จะโพสต์หรือใช้สิ่งที่คุณนำเสนอและอาจลบสิ่งที่คุณนำเสนอได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา

สำหรับสิ่งที่นำเสนอต่อ Starling Labs ผ่าน SHOPLINE อาจเป็นไปได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สามโพสต์อีกครั้ง คุณยินยอมว่า Starling Labs จะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว หากคุณเลือกรูปภาพบนโฮสต์ของคุณใน SHOPLINE ไปแสดงบนเว็บไซต์อื่น จะต้องมีลิงก์กลับไปยังหน้าเว็บที่แสดงรูปภาพนี้บนเว็บไซต์

สำหรับสิ่งที่คุณนำเสนอโดยโพสต์ อัพโหลด ป้อนเข้า ส่งหรือเสนอนั้น คุณรับประกันและแถลงว่าคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ครองสิทธิทั้งหมดของสิ่งที่คุณนำเสนอดังระบุไว้ในส่วนนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิทั้งหมดที่จำเป็นในการส่ง โพสต์ อัพโหลด ป้อนเข้าหรือเสนอสิ่งที่คุณนำเสนอ

การประชุม

ผู้ใช้สามารถจัดขึ้นและเข้าร่วมการประชุมแบบต่อหน้า("การประชุม")กับบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนผ่าน SHOPLINE ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบเองในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้กับนโยบายของ Starling Lab และได้รับทราบพร้อมยินยอมว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายของฮ่องกงในระหว่างการประชุม ผู้ติดต่อของกลุ่มอาจตั้งค่าคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการประชุมพิเศษ Starling Labs ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างผู้ใช้ของ SHOPLINE

Starling Labs ไม่มีการกำกับดูแลหรือการควบคุมการประชุม การรวมตัวที่ผู้ใช้จัดขึ้นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับบุคคลหรือบริษัทอื่น ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบเองในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้ใช้เข้าใจว่า Starling Labs ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ แต่ไม่ใช่การกลั่นกรองหรือการตรวจสอบพื้นหลังของผู้ใช้ ผู้ใช้ทุกคนได้รับทราบและยอมรับว่ามีความเสี่ยงในการเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เราขอแนะนำผู้ใช้ทุกคนควรใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อื่น โดยเฉพาะการประชุมแบบออฟไลน์หรือแบบต่อหน้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม/บริการของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ที่ลิงค์ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงค์ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นลิงค์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่ลิงค์ การเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทบนเว็บไซต์ที่ลิงค์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บคาสต์หรือการส่งผ่านในรูปแบบอื่นที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่ลิงค์ เราให้ลิงค์ดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ซึ่งการรวมลิงค์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับเว็บไซต์เหล่านี้หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการของเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ที่ลิงค์ คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขพร้อมนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามให้ละเอียด

ความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งอธิบายถึงวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ ยกเว้นนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้กำหนดไว้ เราจะไม่จำหน่ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ดังระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว) ต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมที่ชัดเจนจากคุณ Starling Labs จัดเก็บและประมวลผลเนื้อหาบนคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง ซึ่งได้รับการคุ้มครองทางกายภาพลและการป้องกันทางเทคนิค

ควรใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลระบุตัวตนของคุณหรือบุตรหลานของคุณในเมื่อใช้บริการการสื่อสารที่มีอยู่บน SHOPLINE รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการกระดานข่าว พื้นที่การสนทนา เขตชุมชนและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้อื่นหรือสาธารณชน ("บริการด้านการสื่อสาร") เราไม่ได้ควบคุมหรือยอมรับเนื้อหา ข้อความหรือข้อมูลที่พบในบริการด้านการสื่อสาร ดังนั้น เราจึงไม่รับผิดชอบต่อบริการด้านการสื่อสารและการกระทำทั้งหมดที่เกิดจากการเข้าร่วมของคุณในบริการด้านการสื่อสาร เนื่องจากผู้จัดการและโฮสต์ไม่ใช่ผู้แถลงที่ได้รับอนุญาตของเรา ดังนั้น ความคิดเห็นของพวกเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลจำเป็นได้ตลอดเวลาตามกฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมายหรือความต้องการทางรัฐบาล หรือการแก้ไข การปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของเรา

ไม่มีการใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม

ตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ คุณรับรองว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขพร้อมการประกาศ ห้ามใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหาย การปิดทาง การทำงานเกินกำลังของระบบ การทำให้เว็บไซต์ได้รับความเสียหาย หรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลอื่น ห้ามรับหรือพยายามที่จะรับเนื้อหาหรือข้อมูลด้วยวิธีการที่ทำโดยไม่เจตนาหรือที่มีอยู่บนเว็บไซต์

ทรัพย์สินทางปัญญา

Starling Labs, SHOPLINE รวมถึงกราฟิก โลโก้ การออกแบบ ส่วนหัวของหน้าเว็บ ไอคอนปุ่ม สคริปต์และชื่อบริการของ Starling Labs กับ SHOPLINE ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Starling Labs และไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าและ/หรือส่วนหนึ่งของชื่อโดเมนหรือที่อยู่อีเมล์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในลักษณะเพื่อทำให้เกิดความสับสน

ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์แท้จริงที่กล่าวถึงใน SHOPLINE อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เป็นเจ้าของ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามเดือนสำหรับสมาชิกที่ชำระเงิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้สภาพพร้อมใช้งาน ผลประโยชน์และฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ลดลง สำหรับกรณีอื่น เราจะแจ้งให้ทราบ (ซึ่งอาจแจ้งให้ทราบโดยทันทีทันใด) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ

คุณเข้าใจและยินยอมว่าการใช้งานเว็บไซต์หลังจากวันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงจะถือเป็นการยอมรับข้อตกลงที่ได้อัพเดท

ทั่วไป

คุณยอมรับว่าข้อตกลงนี้หรือการที่คุณใช้เว็บไซต์ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นกิจการร่วมทุน พันธมิตร การจ้างงานหรือตัวแทนระหว่างคุณและเรา การที่เราปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายปัจจุบัน เนื้อหาในข้อตกลงนี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิของเราใน การปฏิบัติตามความต้องการของรัฐบาล ศาลและทางกฎหมายหรือตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าวที่เราให้ไว้หรือรวบรวม

หากส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อตกลงนี้ถูกกำหนดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้อกำหนดที่เป็นโมษะหรือบังคับตามไม่ได้จะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่สอดคล้องกับความประสงค์ของข้อกำหนดเดิมมากที่สุด และส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป

ยกเว้นได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ข้อตกลงนี้ได้ประกอบเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และจะแทนที่การสื่อสารและข้อเสนอทั้งหมดระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ ซึ่งมีไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คำพูดหรือหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษร

คุณจะต้องไม่มอบหมายหรือโอนข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสิทธิที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ได้รับความยินยอมของเราที่เป็นลายลักษณ์อักษร เราสามารถโอนสิทธิของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขได้อย่างอิสระ

การที่เราไม่สามารถบังคับใช้หรือปฏิบัติรายการในข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสิทธิที่เกี่ยวข้อง จะไม่เป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดหรือสิทธินั้น เราได้สงวนสิทธิ์ที่ข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้ง เราอาจส่งคำบอกกล่าวให้คุณ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยใช้อีเมล์ จดหมาย โพสต์บนเว็บไซต์ หรือวิธีอื่นที่เหมาะสมทั้งที่มีอยู่และจะมีในอนาคต

ฉบับตีพิมพ์ของข้อตกลงนี้และคำบอกกล่าวที่ได้รับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นที่ยอมรับได้ในการพิจารณาคดีหรือการดำเนินการคดีปกครอง จะขึ้นอยู่กับหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ในขอบเขตเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารทางธุรกิจอื่นและเอกสารบันทึกฉบับเดิมในรูปแบบตีพิมพ์ ทั้งสองฝ่ายต่างมีความปรารถนาที่ชัดเจนว่าข้อตกลงนี้และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ทำขึ้นในภาษาอังกฤษ

การแยกออกจากกันได้

หากมีข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้บังคับตามไม่ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกปรับแก้ให้แสดงความประสงค์ของสองฝ่ายได้ ข้อกำหนดที่เหลือในข้อตกลงนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อพิพาทและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือเนื้อหาหรือการทำขึ้น (รวมทั้งข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่ได้ทำสัญญาไว้) ต่างอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของฮ่องกง

ข้อพิพาท การทะเลาะวิวาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการละเมิด การยกเลิกหรือการไม่มีผลบังคับใช้ รวมทั้งการเรียกร้องว่าข้อตกลงนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่มีผลบังคับใช้ ผิดกฎหมายหรือเพิกถอนได้หรือเป็นโมฆะ ให้ระงับโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการ UNCITRAL ที่บังคับใช้อยู่ หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจและสถานที่อนุญาโตตุลาการคือศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของฮ่องกง ซึ่งมีผู้ชี้ขาดเพียงผู้เดียว ภาษาที่ใช้ในอนุญาโตตุลาการต้องเป็นภาษาอังกฤษ คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการจะถูกบังคับโดยศาลที่อยู่เขตอำนาจศาล

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่รวมอยู่ในหรือพร้อมใช้งานผ่านทางเว็บไซต์อาจมีความผิดเพี้ยนหรือการสะกดคำผิด จะมีการเพิ่มเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงลงในข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นระยะ Starling Labs และ/หรือผู้ให้บริการของเขาอาจทำการปรับปรุงและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ไม่ควรเป็นคำแนะนำที่เชื่อถือได้ในการตัดสินใจส่วนบุคคล ทางการแพทย์ ทางกฎหมายหรือทางการเงิน คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้รับคำแนะนำที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตนเอง

ถึงแม้ Starling Labs จะใช้ความพยายามเพื่อให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานได้และข้อมูลบนเว็บไซต์มีความถูกต้องสมเหตุสมผล แต่ Starling Labs และ/หรือผู้ให้บริการของเขาไม่การบรรยายเกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน ความทันเวลาและความถูกต้องของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนเว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกเสนอให้ไว้"เป็นอย่างนั้น" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น Starling Labs และ/หรือผู้ให้บริการของเขาไม่ได้ยอมรับการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยปริยายเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ ความถูกต้อง และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม-คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์ Starling Labs หรือบริษัทในเครือ รวมถึงตัวแทนของเรากับบริษัทในเครือ พนักงานและผู้รับเหมาช่วงไม่มีความรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นแก่คุณหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (ไม่ว่าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือสัญญาอื่น หรือเกิดจากการบรรยายที่เป็นเท็จ การละเมิดสิทธิ์ ความผิดพลาดหรือการละเว้น)

สมาชิกแบบชำระเงิน- Starling Labs มีความรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายเฉพาะจำนวนเงินที่เท่ากับค่าสมัครสมาชิกที่ Starling Labs ได้รับในระยะเวลาการเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดความรับผิดชอบ
ภายใต้ข้อที่18:

"ความรับผิดชอบของ Starling Labs"รวมถึงของบริษัทในเครือเรา ตัวแทนเรากับบริษัทในเครือเรา พนักงานและผู้รับเหมาช่วง "คุณ"รวมถึงบุคคลอื่นที่เรียกร้องผ่านคุณ "การสูญเสียหรือความเสียหาย" รวมถึงการสูญเสีย ความเสียหาย เงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่น หรือเกิดจากการบรรยายที่เป็นเท็จ การละเมิดสิทธิ์ ความผิดพลาดหรือการละเว้น ส่วนนี้ของข้อตกลงและเงื่อนไขไม่ได้มีผลต่อการเรียกร้องที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ และไม่ได้จำกัดหรือแยกออกสำหรับความรับผิดชอบต่อการบรรยายที่เป็นเท็จ เพื่อการฉ้อโกง กรกฎาคม 2013